Er det sikkert at handle online i jeres webshop?

Ja, du kan trygt handle og betale i vores webshop. Alle betalinger foregår via QuickPay, som opererer med det højeste niveau af sikkerhed. QuickPay er certificeret af PCI Security Standards Council.

Vi har e-mærke
Kunst og Køkkentøjs webshop er desuden godkendt af e-mærket, hvilket er et synligt bevis på en tryg handel. Som certificeret webshop er det juridiske grundlag i købsforløbet sikret, og samtidig betyder det, at vi har valgt at sikre dig. Ved at være e-mærket har vi nemlig sørget for, at du kan få hjælp fra e-mærkets jurister, hvis vi ikke selv kan løse en uenighed. Denne sagsbehandling er både hurtig (30 dage i snit), dækker uanset beløbets størrelse, og så er den gratis.

Se Kunst og Køkkentøjs e-mærke certifikat

Kunst og Køkkentøjs CVR-nr.:
44532298