Chokoladeform Pavoni PC20 24 stk.
Chokoladeform Pavoni PC20 24 stk.
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00
Chokoladeform Pavoni PC19 24 stk
Chokoladeform Pavoni PC19 24 stk
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00

Chokoladeform Pavoni PC106
Chokoladeform Pavoni PC106
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00


Chokoladeform Pavoni PC105
Chokoladeform Pavoni PC105
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00

Chokoladeform Pavoni PC10 21 stk
Chokoladeform Pavoni PC10 21 stk
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00
Chokoladeform Pavoni PC02 21 stk
Chokoladeform Pavoni PC02 21 stk
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00Chokoladeform Pavoni PC01 21 stk
Chokoladeform Pavoni PC01 21 stk
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00
Chokoladeform Pavoni PC03 21
Chokoladeform Pavoni PC03 21
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00

Chokoladeform Pavoni PC05 21
Chokoladeform Pavoni PC05 21
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00


Chokoladeform Pavoni PC22
Chokoladeform Pavoni PC22
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00

Chokoladeform Pavoni PC07 21 stk
Chokoladeform Pavoni PC07 21 stk
 

Pris incl. DKK 175,00
Pris excl. DKK 140,00
CHOKOLADEFORM 16257 LEGO
Chokoform, Lego
 

Pris incl. DKK 292,00
Pris excl. DKK 233,60CHOKOPL. 3 PLADER, 150x68 mm
Chokoladeform 3 plader
 

Pris incl. DKK 243,00
Pris excl. DKK 194,40
CHOKOPL. 6 PLADER., 118 x 50 m
Chokoladeform 6 plader.
 

Pris incl. DKK 243,00
Pris excl. DKK 194,40

CHOKOLADEFORM TABLET 4 x 4 cm
Chokoladeform "tablet"
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM, HALVKUGLE  Ø  2,6 cm
Chokoladeform halvkugle - Fåes i flere størrelser
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 0090 REKTANGULÆR
Chokoladeform 0090 rektangulær
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 6024 HALVKUGLE Ø 2,9 cm
Chokoladeform 6024 halvkugle
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM MOKKABØNNE
Chokoladeform 6527 mokkabønne
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM PÅSKEÆG RIFLET 3,2 cm
Chokoladeform, Påskeæg riflet
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 11861 KUGLE Ø 25, SÆT
Chokoladeform kugle ø 25, sæt
 

Pris incl. DKK 387,00
Pris excl. DKK 309,60


CHOKOLADEFORM 6671 SKILDPADDE
Chokoladeform 6671 skildpadde
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

Chokoladeform påskeæg L  5,0 cm
Chokoladeform påskeæg glat
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 0080 OVAL/REKT
Chokoladeform 0080 oval/rekt
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 89 BLAD
Chokoladeform 89 blad
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOPL. 6593 PÅSKEÆG KRAKELERET L
Chokoladeform 1250 påskeæg krakeleret
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6699  HJERTER
Chokoladeform 6699 hjerter
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 172 RUND MED SPI
Chokoladeform 172 rund med spiral
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6404 OVAL MED MØNSTER
Chokoladeform 6404 oval med mønster
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 108 KVADRAT GLAT
Chokoladeform 108 kvadr.glat 25*25
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 6175 REKT/KANNEL
Chokoladeform 6175 rekt/kanneleret
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM PÅSKEÆG MED MØNSTER
Chokoladeform påskeæg med mønster
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6692 REKT MED MØ
Chokoladeform 6692 rekt med mønster
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 2405 REKT. M BØL
Chokoladeform 2405 rekt. m bølger
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 241 REKT.M.DRÅBE
Chokoladeform 241 rekt.m.dråbe
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 12595  REKT. PAK
Chokoladeform 12595 rekt. pakke
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 6179 REKTANGULÆR
Chokoladeform 6179 rektangulær
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 6039 REKT. GLAT
Chokoladeform 6039 rekt. glat
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM STANG
Chokoladeform 6451 stang
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 6064 RUND
Chokoladeform 6064 rund
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 230 SKÆVT HJERTE
Chokoladeform 230 skævt hjerte
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 1354 MUSLING, LI
Chokoladeform 1354 musling, lille
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 6098 TRE NØDDER
Chokoladeform 6098 tre nødder
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 0099 RUND M.RILL
Chokoladeform 0099 rund m.riller
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6781 PYRAMIDE
Chokoladeform 6781 pyramide 40*40
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 13126 PYRAMIDE
Chokoladeform 13126 pyramide 30*30
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6579 PYRAMIDESTU
Chokoladeform 6579 pyramidestub
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 11981 CANNELE Ø 25
Chokoladeform 11981 cannele ø 25
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 6065 RUND KANNEL
Chokoladeform 6065 rund kanneleret
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 239 CHARLOTTE
Chokoladeform 239 charlotte
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6219 KVAD. M. BL
Chokoladeform 6219 kvad. m. blomst
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 26 KVADRAT, RIFLET
Chokoladeform 26 kvadrat, riflet
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6417 KVAD. GAVE
Chokoladeform 6417 kvad. gave
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 183 KVADRAT M PRIM.
Chokoladeform 355 kvadrat m prim.
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 6435 KVAD. BOBLE
Chokoladeform 6435 kvad. bobler
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 1147 KEGLE M. RILLER
Chokoladeform 1147 kegle m. riller
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6183 MUSLING, SINGLE
Chokoladeform 6183 musling, single
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM 323 6-FORSK. 36 STK
Chokoladeform 323 6-forsk. 36 stk
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 1000 6-FORSK
Chokoladeform 1000 6-forsk 24 stk
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 12601 6-FORSK. 36 STK
Chokoladeform 12601 6-forsk. 36 stk
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM 12603 6-FORSK. 36 STK
Chokoladeform 12603 6-forsk. 36 stk
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM 240  7 RUNDE MED MØNS
Chokoladeform 240 7 runde med møns
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM JULEMAND
Chokoladeform 1325 julemand 130*450
 

Pris incl. DKK 200,00
Pris excl. DKK 160,00


CHOKOPL. MAGNET 11271 OVAL
Chokoladeform magnet 11271 oval
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20

CHOKOLADEFORM, RUND M. 3 RILLE
Chokoladeform, rund m. 3 riller, ø 32 mm
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM, KVADRAT, 2 VARIANTER
Chokoladefrom, kvadrat, 2 varianter
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80CHOKOLADEFORM, REKT MED 2 BØLGER
Chokoladeform, rekt med 2 bølger
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80
CHOKOLADEFORM,14905 KEGLE HØJ
Chokoladeform, kegle høj
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM 6673  KEGLE SKÆV
Chokoladeform, kegle skæv
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80


CHOKOLADEFORM, RUND 3 LAG, Ø28
Chokoladeform, rund 3 lag, ø28
 

Pris incl. DKK 146,00
Pris excl. DKK 116,80

CHOKOLADEFORM MED MAGNET, DRÅBE
Chokoladeform magnet 11272 dråbe
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20
CHOKOLADEFORM  MAGNET 11273 KVADRAT
Chokoladeform magnet 11273 kvadrat
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20CHOKOLADEFORM MED MAGNET, RUND
Chokoladeform magnet 11274 rund
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20
CHOKOLADEFORM MED MAGNET, HJERTE
Chokoladeform magnet 12281 hjerte
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20

CHOKOPL. MAGNET 14159 RUND M R
Chokoladeform magnet 14159 rund m riller
 

Pris incl. DKK 369,00
Pris excl. DKK 295,20